Çevre Danışmanlığı Nedir?                                                                                                                                                                                                                                         

Çevre danışmanlığı; Yönetmeliğin Ek:1 ve Ek:2 listesinde yer alan işletmeler faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca izne ve denetime tâbi olan bir hizmettir.

Bu kapsamda kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi aylık incelemeler yapan ve yıllık iç tetkik programları düzenleyen, işletme adına çevre izin ve lisans belgelerine başvuran, başvuru konusu ilgili mevzuata uygun teknik bilgi, belge ve raporları hazırlayan bakanlık tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının sunduğu hizmettir.

 

Çevre Denetimi Yönetmeliği çerçevesinde firmamızın Çevre Danışmanlık hizmetleri aşağıdaki gibi olacaktır ;

  1. Tesisiniz alanında uzman mühendis kadromuz tarafından düzenli olarak ziyaret edilecek,
  2. Aylık 1-2 gün Çevre Görevlisi personelimiz, tesis incelemesinde bulunacaktır.  Çevre Mevzuatı kapsamında yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği takip edilecek,
  3. Tesiste görülen eksiklikler firmaya bildirilecektir. Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli tüm danışmanlık hizmetleri firmanıza verilecek,
  4. Çevre ve Orman Bakanlığı ile ilgili verilmesi gereken bildirim, beyan ve yazışmalar Çevre Görevlisi tarafından online yapılacaktır.  Çevre Görevlisi, Çevre Yönetimi faaliyetlerini koordine edecektir. Bakanlık ve İl Müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde uzman personelimiz tesisinizde hazır bulunacak,

5.-Tesisiniz ve üretim teknolojiniz hakkında bizimle paylaştığınız bilgiler ticari sır mahiyetinde her daim saklı tutulacaktır.