Çevre mevzuatlarına bağlı olan sanayi kuruluşları, işletmeler ve tesislerin faaliyetlerinde belgelere uygun olup olmamasını kontrol edilmesini sağlar. ISO 14001 Bu konuda denetimleri yapar, gerekli belgenin verilip verilmeyeceği konusunda uygunluğunu kontrol eder.

Çevre Danışmanlık Hizmetleri;

Gelişen teknolojinin endüstrilere getirdiği avantajların yanında, bu gelişmenin tabiata ve çevreye verdiği kirliliğin  boyutu her geçen gün hızla artmaktadır. Çeşitli endüstrilere bağlı olarak farklı kaynaklardan birçok kirletici tipi meydana gelmektedir. Endüstrilerin faaliyetleri sonucu meydana gelen bu kirleticilerin, kontrol altında tutulması ve en aza indirilmesi için mevzuatta sınırlamalar ve kontrol yöntemleri belirtilmiştir.

Bu aşamada tesislere Çevre Mevzuatı kapsamında gerekli yükümlülüklerin belirlenmesi ve yerine getirilmesi sürecinde uzaman ekibimizle birlikte çözüm ve destek hizmetleri vermekteyiz.

Lisanslı Çevre Danışmanlığı

ÇED RAPORU HAZIRLAMA

 

>Yönetim Sistemleri Eğitimleri

>Arıtma teknolojileri

>Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması

Çevre İzinleri
-Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni
– Atık Su Deşarjı İzni
– Gürültü Kontrolü İzni
– Derin Deniz Deşarjı İzni
– Emisyon İzni

> Çevre Lisanslarının Alınması
– Geri Kazanım Lisansı
– Bertaraf Lisansı
– Ara Depolama Lisansı
– İşletme Lisansı
– Arındırma Lisansı

>İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Gürültü Ölçümlerinin Yapılması

>GSM İşyeri açma Ruhsatlarının Alınması.

Geçici Faaliyet Belgesi Alınması

İl Müdürlükleri Uygunluk Yazılarının Alınması