ÇEVRE İLE İLGİLİ EĞİTİMLER

1 Çevre Görevlisi Eğitimi

Merhabalar Sayın okuyucular, Çevre görevlisi belgesi alımına yönelik mesleklerin bilgilendirme konusuna hoş geldiniz, ” Eğitim alarak çevre görevlisi belgesi “edinmek isteyen kursiyerlerimize  mevzuat doğrultusunda  belli başlı meslekler mevcuttur ,
bu meslekleri sıralamak gerekirse ;

 1. Fizik mühendisliği
  2. Gıda mühendisliği
  3. Hidrojeoloji mühendisliği
  4. İnşaat mühendisliği
  5. Jeoloji mühendisliği
  6. Jeofizik mühendisliği
  7. Kimya mühendisliği
  8. Makine mühendisliği
  9. Metalurji ve malzeme mühendisliği
  10. Maden mühendisliği
  11. Orman mühendisliği
  12. Orman endüstri mühendisliği
  13. Su ürünleri mühendisliği
  14. Tekstil mühendisliği
  15. Ziraat mühendisliği
  16. Fizik bölümü
  17. Veteriner bölümü
  18. Kimya bölümü
  19. Biyoloji bölümü
  20. Balıkçılık teknolojisi mühendisliği

Yer alan bölümlerinden herhangi birinden mezun musunuz ?
Çevre görevlisi belgesi almak için başvuruda bulunabilir,
Doğru eğitim ve içerik ile tarafımızdan başarıya erişebilirsiniz.

 

2  Çevre Mevzuat Eğitimi

Eğitimin Amacı: ISO 14001:2018 standardının gereklilikleri ve kuruluşlarında Çevre Yönetim Sistemi kurmak için şartlar konusunda bilgilendirmek.

Eğitim İçeriği:

  ISO 14001 ve Çevre Mevzuatı İlişkisi

  Çevre – Endüstri ilişkisi

  Çevre Mevzuatının tarihçesi

  Çevre Mevzuatının hiyerarşisi

  Yetkili makamlar ve görevleri

  Çevre ile ilgili kanunlar “K.H.K.’ler” ve özellikleri

  Çevre ile ilgili yönetmelikler, tebliğler ve özellikleri

•  Çevre Mevzuatının uygulanmasında çıkan problemler

 

 

ISO 14001:2018 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 14001:2018 Çevre Yönetim Sistemi standardının tanıtılması, söz konusu standart gereklilikleri çerçevesinde yönetim sistemi kurmak ve uygulamak isteyen kuruluşların standart gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi.

ISO 14001:2018 standardına uygun olarak kuruluş içinde oluşturulmuş olan çevre yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için yapılan çevre yönetim sistemleri tetkiklerine ait esasları ve aşamalarını açıklamak. Bu amaca yönelik kuruluş içi çevre yönetim sistem tetkikçisi yetiştirmek.

 • Çevre yönetim sistemi kurulma aşamaları ve PUKÖ döngüsü.
 • ISO 14001:2018 gereklilikleri.
 • ISO 14001:2018 gerekliliklerinin uygulanmasına ilişkin grup çalışmaları.
 • ISO 14001:2018Çevre Yönetim Sistem Standardı maddelerinin tetkiki sırasında dikkat edilmesi gerekenler.
 • Çevre yönetim sistem tetkikinin amaçları.
 • Çevre yönetim sistem tetkik aşamaları.

Tetkik sırasında karşılaşılabilecek durumlar, çeşitli örnekler ve tetkik uygulamaları.

 

Eğitimin Amacı: ISO 14001:2018 standardının gereklilikleri ve kuruluşlarında Çevre Yönetim Sistemi kurmak için şartlar konusunda bilgilendirmek.

Eğitim İçeriği:

  ISO 14001 ve Çevre Mevzuatı İlişkisi

  Çevre – Endüstri ilişkisi

  Çevre Mevzuatının tarihçesi

  Çevre Mevzuatının hiyerarşisi

  Yetkili makamlar ve görevleri

  Çevre ile ilgili kanunlar “K.H.K.’ler” ve özellikleri

  Çevre ile ilgili yönetmelikler, tebliğler ve özellikleri

•  Çevre Mevzuatının uygulanmasında çıkan problemler

 

 

4  OHSAS  18001 İş Sağlığı veİş Güvenliği Temel Eğitimi ve İç tetkikçi Eğitimi

4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca; İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri;

Teorik Eğitimler

• İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Yasal Yükümlülükler
• İş Kazalarından Doğan Cezai Ve Hukuki Sorumluluklar
• İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi (Üst Düzey Yönetici, Orta Kademe Yönetici, İşçiler)
• İş Kazalarının Oluşumu, İnceleme ve Değerlendirme Prensipleri
• Yangın Eğitimleri
• Acil Durumlarda Alınması Gereken Önlemler
• Teorik Yangın Eğitimi
• Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi Ve Kullanımı
• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri
• Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• El Aletlerinin Kullanımında İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri
• Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• Basınçlı Kaplar, Kazanlar, Kompresörler ve Tüplerde İş Güvenliği Önlemleri
• Makine ve Tezgahlarla Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri
• Atölyelerde Yapılan Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri
• Kaldırma, Taşıma, İstifleme ve Depolamada Güvenlik Önlemleri
• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
• Ergonomi
• Patlayıcı Maddelerle Çalışmalarda Alınacak İş Güvenliği Tedbirleri
• Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• İş Makinelerinde İş Güvenliği Önlemleri
• İş Makineleri Operatör Eğitimleri
• Şantiyelerde Güvenli Giriş ve Çıkışlar
• Şantiyelerde Çevre Tertip ve Düzenin Önemi
• Yüksekte Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• Kazı ve Çukur Emniyeti
• Prefabrik Montajında Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• Tünel Yapımında Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• Bakım ve Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar
• Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
• Radyasyonlu Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri
• Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri
• Temel İlk Yardım Eğitimi

Uygulamalı Eğitimler

• Uygulamalı Yüksekte Çalışma Eğitimi
• Elektrik İşlerinde Güvenlik Tedbirleri Eğitimi
• Çatı İşlerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi
• Rüzgar Güllerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi
• Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma ve Kurtarma Eğitimi
• Radyo Frekans Tesislerinde ve Alanlarında İSG Eğitimi
• Güvenli Sürüş Temel Eğitimi
• Uygulamalı Yangın Eğitimi
• Davranış Odaklı Temel İSG Eğitimi
• Tehlike ve Risk Değerlendirme Eğitimi
• Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi ve Kullanımı Eğitimi
• Elle Kaldırma Taşıma İşleri Eğitimi
• Ergonomi Eğitimi
• Senaryo Uygulamalı Acil Durum Tatbikatları
• Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı İlkyardım Eğitimi
• İskelelerde Güvenli Çalışma Eğitimi

 

5 Şirket İçi Çevre-Sağlık-Güvenlik Bilgilendirme Eğitimi

 

6 Çevre-Sağlık-Güvenlik Risk Analizi Eğitimi

 

Risk analizi ile ilgili temel kavramlar, amaç ve izlenebilecek yöntemleri içeren bu eğitim ile katılımcılar sahalara ve faaliyetlere göre çevre-sağlık-güvenlik tehlikelerini saptama, bu tehlikelerin olasılık ve şiddet değerlendirmelerini yapma, belirlenen risklere göre planlama yapma ve riskleri kontrol altına alma konularında teorik bilgiler almakta ve tüm bilgileri uygulama olanağı bulmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar kuruluşlarında risk analizi faaliyetini planlama ve yürütme yetkinliğine ulaşmaktadır.

Risk analizi ile ilgili temel kavramlar, amaç ve izlenebilecek yöntemleri içeren bu eğitim ile katılımcılar sahalara ve faaliyetlere göre çevre-sağlık-güvenlik tehlikelerini saptama, bu tehlikelerin olasılık ve şiddet değerlendirmelerini yapma, belirlenen risklere göre planlama yapma ve riskleri kontrol altına alma konularında teorik bilgiler almakta ve tüm bilgileri uygulama olanağı bulmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar kuruluşlarında risk analizi faaliyetini planlama ve yürütme yetkinliğine ulaşmaktadır. Bu eğitim için katılımcı sayısı en fazla 25, eğitim süresi ise 1 tam gündür.

 

7 Atık Yönetim Planlama Eğitimi

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması uygulamalarının başarılı ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülebilmesi için yapılacak faaliyetlerin ne zaman, nerede, ne şekilde yapılacağının ayrıntılı olarak belirtildiği bir plan hazırlanmalıdır. Bu plan ÇEVKO, belediye ve lisanslı firma işbirliğinde hazırlanır ve “Ambalaj Atıkları Yönetim Planı” olarak adlandırılır.

2005 yılında Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre ilçe belediyeleri evsel katı atıkların toplanmasında olduğu gibi ambalaj atıklarının toplanmasından da sorumlu hale gelmiştir.
Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması uygulamaları yönetmelikte de belirtildiği gibi “Ambalaj Atıkları Yönetim Planı” doğrultusunda yerine getirilmelidir.
Ambalaj Atıkları Yönetim Planını hazırlamak ve incelenmek üzere Çevre ve Orman Bakanlığı’na sunmak ilçe belediyelerin yükümlüğündedir. Bakanlık ilgili birimi uygun gördüğü Ambalaj Atıkları Yönetim Planlarını onaylar. Belediyeler, bu plan çerçevesinde çalışmaları başlatır, uygulamayı denetler ve gerekli önlemleri alır. Gerekli gördüğü durumlarda ambalaj atığı üreticilerine idari yaptırım uygular.

Belediyeler kaynağında ayrı toplama uygulaması ile ilgili yerine getirdiği kontrol ve izleme çalışmaları sonuçlarını 6 aylık dönemlerde bakanlığa rapor eder. Çevre ve Orman Bakanlığı da bu raporlar üzerinden ambalaj atıklarının geri kazanımı çalışmalarının gelişimini takip eder.

Ambalaj Atıkları Yönetim Planı üç temel bölümden oluşmaktadır.

1.    Bölgenin Mevcut Durumu:

İlk bölümde uygulamanın başlatılmasının planlandığı bölge ile ilgili, coğrafi, sosyoekonomik yapı, nüfus, konut sayısı, oluşan atık miktarı vb. bilgiler verilmelidir. Bu bilgiler uygulama planının temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu bilgilerin doğrulu önemlidir.

2.    Uygulama Planı:

Yönetim planının ikinci bölümünde uygulamanın hangi mahallelerden başlayacağı, hangi tarihlerde ne kadar yaygınlaşılacağı, bölgenin tamamına kaç aşamada ve ne kadar sürede ulaşılacağı gibi bilgiler verilmelidir. Ayrıca ambalaj atıklarının toplanması ile ilgili yöntemin belirlenmesi, ihtiyaç duyulacak toplama araç, ekipman sayı ve özellikleri gibi bilgilerin de ayrıntılı olarak verilmesi gerekmektedir.

Yönetim planında, bölgede yapılacak tanıtım-bilgilendirme, okul eğitimleri ve seminerlerin tarihleri ve yöntemleri hakkında da bilgiler yer almalıdır. Ayrıca bölgede bulunan atık üreticilerinin detaylı listeleri plana koyulmalıdır. Uygulama planı bölgenin özellikleri göz önüne alınarak hazırlanmalı ve uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

3.    İzleme:

Son bölümde kaynağında ayrı toplama çalışmalarının takip-izleme yöntemleri açıklanmalıdır. Kontrollerin hangi periyotlarla ve ne şekilde yapılacağı ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Takip ve izleme çalışmalarında kullanılacak yönteme ilişkin örnek tablolar da planda yer almalıdır.

Ambalaj Atıkları Yönetim Planı’nın hazırlanması ile ambalaj atıklarının belirli bir program çerçevesinde düzenli ve verimli bir şekilde toplanması amaçlanmaktadır. Bu planda uygulama ile ilgili bütün mevcut bilgiler ve öngörüler yer almaktadır. Plana mümkün olduğunca sadık kalınmalı belirlenen uygulamalar belirlenen zamanlarda yerine getirilmelidir.
Ambalaj Atıkları Yönetim Planı içeriği eğitime katılan kursiyerlerimize verilmektedir.