1. AMAÇ

 

Bu prosedürün amacı atıkların çöplüklere dökülmesini veya düzensiz depolanmasını yasaklar ve uygun bertaraf için yöntem tarif eder.

 

  1. KAPSAM

 

Bu prosedür üretimde çevre yönetimi uygulanacak genel esasları kapsar.

 

  1. REFERANSLAR

 

ISO 14001 Madde 4.6

 

  1. TANIMLAR

 

 

  1. SORUMLULUKLAR

 

 

     5.1 ISO 9001 ( 2008 ) Standardı referans olarak alınmıştır.

 

 

  1. UYGULAMA

 

     6.1 ABC A.Ş. misyonu doğrultusunda yıllardan beri bir çevre  dostu olmuştur.

Bubilinçle

ABC A.Ş. iş yaparken herhangi bir çevre kirliliği oluşturmadan çevreyi ve doğal

kaynakları korumayı,  kaynaklarımızı etkin şekilde kullanmayı hedef edinmiştir.

 

6.2 Bu hedef doğrultusunda her ABC çalışanı bu konudaki prosedür ve talimatlara uygun olarak görev yapar. Üst yönetimde bu amaca uygun  her türlü uygun kaynağı tahsis eder. Proje  esnasında oluşan atıkların bertaraf edilmesi, en kısa sürede uzaklaştırılması için  çevreyi koruyan yasal yükümlülüklere göre en uygun yöntemleri belirleyerek, uygulamaya alır.

 

6.3 Her proje için gerekiyor ise oluşabilecek çevresel riskler çerçevesinde uygun prosedür ve talimatlar hazırlanır. Bu iş yapılırken çevre yönetmelikleri, işin yapıldığı ülkedeki kanun ve yönetmelikler,  şartnamelerdeki yükümlülükler, iş yapma yöntemi, çevre koruma şartları/standartları, ABC’ nun kendi iç prosedür ve talimatları dikkate alınacaktır.

 

 

6.4 ABC A.Ş.’ın yakın ilişki içinde olduğu tedarikçilerde birlikte çalışılan noktalarda (taşıma, muhafaza, koruma, uygulama süreçlerinde)  ABC A.Ş. çevre yönetimi konusunda prosedür ve talimatlarına uygun iş yapmak zorundadırlar.  ABC A.Ş. bilgilendirmeyi ve eğitimi yapar.

 

 

6.5 ABC A.Ş. çevre yönetimi konusundaki prosedür ve talimatları herkesin kolay

ulaşabileceği, görebileceği, dikkat çekecek şekilde bulunduracaktır.

 

 

 6.6 Prosedür ve talimatlarda uygun ekipman/techizat/araç ABC A.Ş. tarafından   personeline dağıtılacaktır. Mal veya hizmet alımı yaptığımız tedarikçilerimize bilgilendirme ABC A.Ş. tarafından yapılacak olup, uygun tecizat ve ekipman temini ise, sözleşme/sipariş hükümlerine bağlıdır.

 

      6.7 Hazırlanan prosedür ve talimatların kontrol, uygulama, denetim ve iyileştirme/geliştirilme

süreçlerinde Kalite Yönetim sisteminin prosedürlerine tabidir.

 

6.8 İşletmemizde atık yağlar, atık su, kimyasal atıklar çıkmaktadır.

 

6.9 Atıkların azaltılması ana prensip azaltılamadığı durumlarda bertaraf etmek temel

prensiptir.

 

6.10 Atıkların işletme içinde bertarafı için ambalaj, plastik, kağıt/karton, şişe gibi katı atıklar

ayrı ayrı kutu ve ambalajlarda toplanır.

 

6.11 Atıklar “geri dönüşüm” ve tekrar kullanma yöntemi” ile geri kazanılmaya çalışılır.

 

6.12 İşletmemizde çıkan atık yağlar haznede toplandıktan sonra anlaşma yapınla firma

tarafından bertarafı sağlanmaktadır.

 

 

 

  1. REVİZYON KAYITLARI

 

Tarih

Rev.

Açıklama

Sorumlu