İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ile mümkündür. Çalışanların iş güvenliği ve mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla işveren tarafından sunulan eğitimler çalışanlarca uygulandığında etkili sonuçlara ulaşır.

Bu eğitimler “İş Sağlığı ve İş Güvenliği” konusunda uzman eğitimciler tarafından verilir.
Eğitim sonucunda etkinliğin ölçülmesi için değerlendirme yöntemleri kullanılır. Ayrıca bu değerlendirme yöntemlerinin sonucunda yeterlilik kazanan kişilere katılımcı belgesi verilir. Bu belgelerin çalışanların özlük dosyalarında saklanması zorunludur.

Eğitim Başlıkları

* Genel iş sağlığı ve güvenliği kuraları
* İş kazaları ve meslek hastalıkları
* Yasal mevzuatlar, çalışanların hak ve yükümlülükleri
* Kişisel koruyucu donanımlar
* Güvenlik ve sağlık işaretleri
* Kimyasal risk faktörleri
* Fiziksel risk etkenleri
* İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
* Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
* Temizlik ve düzen,
* Yangın olayı ve yangından korunma,
* Ergonomi,
* Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
* İlk yardım, kurtarma.