ISO 14000 Belgesi Nedir? ISO 14001 Belgesi Nedir?

Gelişen ve ilerleyen dünyamızda doğal kaynaklarımızın git git de tükendiğine tanıklık ettiğimiz bir çağda yaşıyoruz. İşte tam da bu yüzden günümüzde uluslararası bir fikir ortaklığında buluşarak dünyamızın doğal kaynaklarının azaldığını, ürünlerin üretim süreçlerinde çevreye verilen zararın sadece yakın çevrelerce kalmayıp tüm dünyaya bir etkisinin olduğu tüm dünyaca kabul görmüştür. Bu fikir ortaklığı ve oluşan bilinç ise çevresel etkilerin yasal düzenlemelerle verilen cezalarla değil de firmaların piyasadaki gücü ile kontrol edilmesi ihtiyacını da zorunlu kılmıştır. Ve tüm bunların sonucunda ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi ortaya çıkmıştır.

ISO 14000 belgesi, çevre yönetimini esas alan uluslararası bir standartlar serisidir. ISO 14000 çevre yönetim sisteminin denetim programı adına desteklenmesi ve geliştirilmesi amaçlanarak oluşturulmuş bir standartlar serisi olmasından dolayı, birçok yapıcı ve olumlu tarafları da bulunmaktadır. Çevre Yönetim Sisteminin tüm dünya ülkeleri tarafından aynı biçimde anlaşılarak uygulanabilmesi amacıyla genel bir standart haline getirilmiştir. Ve bu amaçla ilgili tüm standartlara ise ISO 14000 Standart Ailesi denilmektedir.

ISO 14001 belgesi ise, ISO 14000 belgesinin en önemli yapı taşı standardıdır. Üçüncü kişilerce onaylanmış olabilmekle birlikte Çevre Yönetim Sistemi için oluşturulmuş olan bir kontrol çerçevesini kapsar.

Kısacası ISO 14001 belgesi çevreyi korumaya yönelik bir belge olup, dünya genelinde firmanızın çevreye karşı duyarlı olduğunu ve tüm kurallara uyduğunuzu kanıtlar nitelikte bir belgedir.

Teklif Alın