ISO 14001 belgesi alırken dikkat edilecek hususlar nedir?

Gün geçtikçe geliştiğimiz çağımızda, artan dünya nüfusunun da etkisiyle üretim ve tüketim de aynı oranda artmaktadır. Ve bu artan üretimin getirileri olarak üretim yapan firmaların da çevre etkileri büyük bir oranda artış göstermiştir. İşte tam da bu yüzden çevre etkilerini azaltmak, geri dönüştürülebilir atıkları geri dönüştürmek gibi amaçlarla ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı ortaya çıkarılmıştır. Bu standardın meydana getirilmesinin amacı, çevrenin iyileştirilmesinin yanı sıra üretim yapan işletmelerin yararına olabilecek birçok etkeni de içerisinde barındırmasından geçer. Ve ISO 14001 belgesinin alımı tamamen gönüllülük esasına bağlı olan bir durumdur. Ve kendi isteğiyle ISO 14001 belgesi almak için talepte bulunan işletmelerin belirli hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Bu hususları ise şöyle sıralayabiliriz:

  • ISO 14001 belgesini almak zorunlu değildir ve gönüllülük esasıyla alınır.
  • Bu belgeyi almak isteyen işletmelerin talepte bulunması gerekmektedir.
  • ISO 14001 belgesini almak talebinde bulunan işletmelerin çevre etkileri üzerine bir risk değerlendirme raporu hazırlaması gerekir.
  • Bu raporun hazırlanmasının ardından öncelikle ele alınması gereken durumlar tespit edilir.
  • Öncelikli belirlenen maddeler hakkında görüşmeler yapılarak geri dönüşüm konusunda görüşmeler yapılır.
  • Bu görüşmeler ve alınan kararlar sonucunda bir Çevre Yönetim Sistemi oluşturulur.
  • Bahsetmiş olduğumuz aşamalar sonrasında belgelendirme denetimi yapılarak talepte bulunan işletme ISO 14001 belgesini almaya hak kazanmış olur.

Yani ISO 14001 belgesi alırken dikkat edilecek hususlar nedir sorusuna cevap olarak, tüm aşamalar birbirine bağlantılı olduğu için her aşamanın dikkat edilmesi gereken bir husus olduğunu söyleyebiliriz.

Teklif Alın