ISO 14001 Belgesi Nasıl Alınır?

Çevrenin atıklardan arındırılması ve bu atıkların geri dönüştürülebilmesi için oluşturulmuş olan ISO 14001 belgesini alabilmek için öncelikle işletmenizin ISO 14000 standardınca belirlenmiş olan Çevre Yönetim Standardının kurallarına uygunluğunu kanıtlamış olmanız gerekmektedir.

ISO 14001 belgesinin alımı tamamıyla gönüllülük esasıyla gerçekleşen bir durumdur. Her şeyden önce ISO 14001 belgesi almak için talepte bulunan kurum, kuruluş veya firmaların üretimleri esnasında çevreye karşı oluşturdukları çevre etkileri üzerine bir risk değerlendirme denetimi yapılarak rapor hazırlanır. Bahsetmiş olduğumuz bu raporda, ilk olarak ele alınması gereken ve önceliği daha yüksek olan noktalar tespit edilir. Tüm bu çalışmalar ve raporlandırmalar neticesinde geri dönüşümü yapılabilecek atık maddeler var ise bu atıkların birikimi ve bunların ne gibi alanlarda geri dönüştürülebileceği hususunda birtakım görüşmeler yapılır. Yapılan bütün bu görüşmeler üst yönetim düzeyinde meydana getirilir. Ve alınacak tüm kararlara göre bir Çevre Yönetim Sistemi oluşturulmuş olur.

Kısacası, ISO 14001 belgesi almak prosedürleri tüm bu görüşmeler neticesinde düzenlenerek yayınlanır. Firmaların uygulaması gereken bütün atık yönetim sistemi gereklilikleri firmaya net ve anlaşılır bir biçimde belirtilir. Yazımızda da bahsetmiş olduğumuz aşamalar ve belgelendirme yapısı hazırlığından bir miktar zaman dilimi sonrasında belgelendirme denetimi yapılarak ISO 14001 belgesi alım talebinde bulunan kurum, kuruluş ya da firma ISO 14001 belgesini almaya hak kazanmış olur.