ISO 14001 çevre yönetim sistemi :

Küresel pazarda var olabilmek için artık insana , çevreye verilen, değer ve saygıda önemli bir ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüz tüketicisi beklentilerinin , ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasını istemenin yanında, kendisine , yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu da ciddi olarak sorgulayan bir hassaasiyetle davranış sergilemektedir.

Birçok kurum / kuruluş, çevre politikaları ve amaçlarıyla uyumlu olarak, faaliyetlerini, ürünlerini ve hizmetlerini çevre üzerindeki etkilerini kontrol etmek suretiyle, kusursuz bir çevre performansına ulaşmaya ve bunu göstermeye çalışmakta ve buna büyük önem vermektedir.

Kurum / Kuruluşlar ISO 14001:2004 çevre yönetim sistemini akreditasyonlu kuruluşlarca belgelendirerek ; uluslararası yönetim sisteminin belirlenmiş şartlarına uyduğu güvencesini kamuya ve ilgili tüm taraflara ispatlamış sayılırlar.