ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Amacı

Zamanla gelişen teknoloji ve insanların talepleri doğrultusunda gerçekleşen üretimler gün geçtikçe artmaktadır. Fakat kurulan işletmelerin üretimi arttıkça, çevreye verilen zarar da aynı oranda artmaya başlamıştır. İşte tam da bu sorunu çözmeye yönelik oluşturulan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, hem işletmelerin üretimleri sonucunda çevreye etkilerini azaltmak hem de geri dönüşüm konusunda insanları bilinçlendirmek amacıyla oluşturulmuştur.

ISO 14001 Çevre Yönetim Standardınca uyulması istenen tüm kurallar ve yasal yönetmeliklerin işlemeler tarafınca uygulanması, hem çevrenin korunarak daha iyi bir düzeye getirilmesi hem de üretim yapan firma, kurum ya da kuruluşların piyasada kendini ispat edebilmesi adına çok önemlidir. Tüm bu taraflarının yanı sıra geri dönüşüm faaliyetlerinin de artışını ve devamını sağlayarak üretim sonucu meydana gelen atıkların geri dönüştürülmesiyle çevreyi daha temiz hale getirmek de ISO 14000 Çevre Yönetim Standardı amaçları arasındadır. Bu standarda uyumunu sağlayan ve gerekli başvurularda bulunan hemen hemen her firma ise ISO 14001 belgesi alma talebinde bulunabilir. Ve talep doğrultusunda yapılan denetlemelerle ISO 14001 belgesi almaya hak kazanabilirler.ISO 14001

Kısacası ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin amacı işletmelerin üretimlerinin çevreye etkisini azaltmak, geri dönüşüm faaliyetlerini hızlandırarak uygulamak ve kalıcı hale getirmek, işletmelerin sosyal platformdaki duruşunu sağlamlaştırmak ve kişisel gayretlerin yetersiz kaldığı günümüzde genel bir standart uygulayarak bunu etkili bir şekilde uygulayabilmektir.

Teklif Al