ISO 14001 Karakteristik Özellikleri

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin genel yaklaşımı, bir firmanın yapısını, yaptığı üretim faaliyetlerini, belirli sorumluluk ve yükümlülüklerini, Çevre Yönetim Sisteminin uygulamalarını, aşamalarını ve kaynaklarını barındıran bir sistem oluşturulmasının amaçlanmasıdır. Ve bu sistemde önemli olan kısım bahsi geçen sistemin uygunluğunu, bütünlüğünü, uyumlu olmasını ve bu yönleri takiben uygulanmasının gerçekleştirilmesidir. Tüm bu bahsettiğimiz gerekliliklerin temelinde ise işletmelerin çevre etkilerini azaltmak vardır. Bahsi geçen özellik ve gereklilikleri açıklayacak olursak;

  • Oluşturulmuş sistemin bütünlüğünün yani işletme içerisinde kurulan sistemin, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin temel gerekliliklerini yerine getiriyor olmasıdır.
  • Yukarıda bahsettiğimiz uygunluk kısmını açacak olursak, firmanın belirlenen hedeflere ve uygulanması gereken yasal düzenlemelere uygunluğunu sağlaması ve bu uygunluğun kontrol edilerek denetilebilir olması ifade edilmektedir.
  • Bir diğer kısım olan uyumlu olması ise, kurulmuş olan bu sistemin enerji yönetimi, atık ve geri dönüşüm yönetimi gibi diğer yönetimlerle de uyumlu bir halde yürütülmesi demektir.
  • Kurulan sistemin uygulanması konusu ise, Çevre Yönetim Sistemi’nin bir bütün olarak ele alındığında bütün gerekliliklerini sağlayan etmenlerin uygulanarak bunun kontrol edilebilir olması ve tüm bu ilgili uygulamaların kayıtlarının tutulması anlamına gelmektedir.

Kısacası, ISO 14001’in karakteristik özelliklerinin hepsi birbirini tamamlayan ve biri olmadan bir diğerinin eksik kalacağı özelliklerdir. Ve bu karakteristik özellikleri ve aklınızdaki soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.