ISO 14001 Nedir, Nasıl Alınır?

ISO 14001 standardı nedir sorusunu şöyle cevaplayabiliriz: Birçok sektörde üretim sonucu ortaya çıkan atıkların çevreye etkilerini kontrol altına alarak ve geri dönüştürülebilir atıkların geri dönüştürülmesini amaçlayan bir Çevre Yönetim Standardıdır. Bu standart gereğince işletmelerin çevreye olan kötü etkileri engellenir ve bu belgeye sahip olan işletmeler kendilerini sosyal platformlarda kanıtlamış olurlar.

ISO 14001 belgesi nasıl alınır sorusunu da şöyle cevaplayabiliriz: Bahsetmiş olduğumuz Çevre Yönetim Standardının gereklilikleri uyarınca, ISO 14001 belgesi almak isteyen işletmelerin bu standardın kurallarına uygunluğunu kanıtlamış olmaları gerekmektedir.

ISO 14001 belgesinin alımı zorunlu olmamakla birlikte, tamamen işletmeye kalmış bir durumdur. ISO 14001 belgesi almak için talepte bulunan işletmelerin çevre etkileri araştırılarak bunun üzerine bir risk değerlendirme denetimi yapılır ve bu denetim sonucunda bir rapor hazırlanır. Bu raporda, işletmenin çevreye olan etkilerinden öncelikli olarak ele alınması gereken kısımlar tespit edilir.  Tüm bu çalışmalar ve raporlandırmalar sonucunda geri dönüşümü yapılabilecek atık maddeler var ise bu atıkların birikimi ve bunların ne gibi alanlarda geri dönüştürülebileceği konusunda birtakım görüşmeler yapılır. Yapılan bütün bu görüşmeler üst yönetim düzeyinde meydana getirilir. Ve alınacak tüm kararlara göre bir Çevre Yönetim Sistemi oluşturulmuş olur. Ve istenen kurallara uyan işletmeler ISO 14001 belgesi almaya hak kazanırlar.

ISO 14001 nedir ve nasıl alınır sorularının cevaplarını yukarıdaki yazımızda bulabilirsiniz.

Teklif Alın