TEHLİKELİ ATIK ANALİZİ

Katı atığı bulunan sanayi kuruluşları bunları çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmesi gerekir. Bu gereklilik Çevre Orman Bakanlığı tarafından yayınlanmış yönetmeliklerle süreklileştirilmektedir. Çevre Orman Bakanlığının bugüne kadar yürürlülükde  olan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yerine 26.03.2010 Tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik 26.03.2010 dan beri yürürlülüktedir.

 

Bu yönetmeliğe göre Atığa Tehlikeliliğine göre depolanabilme kriterlerini belirleyecek analizler yapılır (EK-2 eski ismi ile EK-11A) İnert, Tehlikesiz yada Tehlikeli olmasına göre atığın depolanacağı sınıf kesinleşir. Depolama yada bertaraf edilecek katı atıklar yönetmeliğin EK-2 parametrelerinin sınır değerlerine göre yorumlanır.